Послуги

Оцінка ділянки і планування підприємства з вирощування органічних ягідних культур.

Передпроектні роботи згідно вимог органічного виробництва та стандарту ЕС № 834/2007 та №889/2008

Аудит існуючих ягідників:

 • Виявлення прорахунків в крапельному зрошенні.

 • Аналіз процесів за змістом плантацій.

 • Аудит технологічних і агротехнологічних карт.

 • Виявлення будь-яких невідповідностей, що призводять до недоотримання розрахункового врожаю.

Оцінка території для ведення органічного виробництва ягідних культур:

 • Оцінка ґрунту та території як придатної для вирощування органічної ягоди.

 • Оцінка придатності води в поверхневих водоймах та свердловинах.

 • Проведення оцінки на наявність ґрунтових шкідників.

 • Розробка системи підготовки ґрунту для посадки ягідних насаджень (ґрунтообробка, сидерати, органічні добрива, меліоранти, система захисту від патогенів).

В рамках оцінки буде один — два виїзди для оцінки території та робота з даними, які надає замовник. Дані, які повинен надати замовник: результати аналізів ґрунту (кислотність, гумус, азот, фосфор, калій, кальцій, залишки пестицидів), аналіз води зі свердловини або поверхневої водойми, вода з якої буде використовуватись для поливу,  аналіз рослин (при потребі), гідрогеологічні умови території (глибина залягання ґрунтових вод).

Складання плану витрат згідно ескізного проекту, прив’язаний до ділянки землі і урахуванням усіх чинників.

 • Підготовка ділянки

 • Створення інфраструктури

 • Посадка саджанців

 • Догляд за плантацією 1 рік

 • Постійні витрати

Повний консультаційний супровід і впровадження органічних стандартів на підприємстві.

 • Консультації органічного бізнесу і підготовка до сертифікації

 • Навчання персоналу теоретичним і практичним вимогам органічного виробництва:

 1. Принципах органічного виробництва

 2. Стандартах і вимогах відповідно до напряму, яким займається підприємство

 3. Правилах впровадження стандартів

 4. Веденні документації на підприємстві по забезпеченню органічного виробництва

 5. Поводженні з органічною продукцією на підприємстві

 6. Маркування органічної продукції

Технологія вирощування ягід: система живлення, система захисту культур та підбір сортів. Підбір оптимальних органічних добрив. Технології виробництва компосту на вибір.

 • Технологічна карта вирощування ягідних культур першого року, з врахуванням ґрунтових та природних особливостей господарства.

 • Корекція Технологічної карти вирощування ягід, протягом року.

 • Розробка рекомендацій по закладці медоносів та сидератів.

 • Розробка спеціального субстрату/ґрунтосуміші для вирощування ягід.

 • Розробка технології для виробництва компосту.

 • Технологія виготовлення компостного/верми чаю (без вартості установки біореактора)

Фітомоніторинг стану рослин та виконання робіт протягом всього вегетаційного періоду, цвітіння та плодоношення — 10 місяців.

 • Одноразовий виїзд на ділянку протягом кожного місяця.

 • Подекадна робота зі звітами агрономів або відповідальної особи.

 • Консультація по телефону, скайпу протягом місяця.

 • Додаткові виїзди на фітомоніторинг за згодою замовника